Ferieklubber

Ferieklubber er de dagene som AKS holder åpent i ferier

Når det er skoleferie har Aktivitetsskolen åpent fra klokken 07.30-16.45. På dager som er "inneklemte" eller som varierer fra år til år (slik som dager i jula), vil det komme beskjed angående disse i ferieklubbskrivene vi sender til dere på mail. Alle ferieklubber som vi sender på mail vil også bli lagt inn på hjemmesiden vår, slik at dere kan se hva vi gjør disse dagene.

  • Halvdagsplass utgjør 2 hele dager i ferier. Det går ikke å fordele de 12 timene utover flere dager. I ferieuker som er 3 dager eller kortere kan man benytte seg av 1 hel dag.
  • Alle ferieklubber har svarfrister i god tid før selve ferieklubben. Disse fristene skal følges, slik at vi lett kan sette opp vaktlister, og gjøre innkjøp til de ulike dagene.
  • I ferieklubbene har vi kjernetid mellom 09.00 og 15.00. Det vil si at det kan hende vi er på tur i dette tidsrommet.
  • Veldig viktig at det smøres 2 matpakker, drikkeflaske tas med, og at det er tilstrekkelig med klær som passer til været.