Hovedseksjon

Base 2. Trinn

collage

Hvor er 2. trinns basen?

2. trinnsbasen holder til i første etasje, i klasserom og grupperom som grenser mot Ekebergveien. Inngang til garderoben er fra "den grønne" skolegården ved redehuska (se bilde under). Barn og foresatte skal alltid benytte seg av denne døren.

  

Hvor er 2. trinns uteområde? 

Vi bruker hele uteområdet på skolen inkludert skogholtet. Viktig at barna (og foresatte som henter barna), går igjennom skolegården og inn "Inngang 1", om man skal inn i garderoben. 

 

Er det andre steder 2. trinn kommer til å bruke?

Vi kommer også til å benytte oss av disse rommene til å gjennomføre aktiviteter: 

  • Mat og Helse
  • Bibliotek
  • Gymsal
  • Musikkrom
  • Kunnskapstrappa
  • Lilleskogen

gym2 sjakk Kunnskapstrappa-idol

Hvor finner jeg krysselista og hvor dan krysser jeg ut?

Kysselista er med en assistent eller baseleder på baserommet, eller ute (spesielt om sommeren). Man krysser ut barnet sitt ved å si ifra til en av de ansatte på 2. trinn AKS. Viktig at det er en foresatt/familiemedlem/avtalt voksenperson som krysser ut, og ikke barnet. 

Ansatte på 2. trinn

Baseleder: Eirik

 

Assistent: Erlend

 

Assistent: Maud

 

Assistent: Edom

 

Assistent: Mie

 

Assistent: Philip

 

Lærling: Jieli