Base 2. Trinn

collage
  • Hvor er 2. trinns basen?

2. trinnsbasen holder til én etasje rett over 1. trinn. Der har de sitt eget baserom, men kommer også til å benytte seg av grupperom og klasserom. Garderobene er også i andre etasje nær klasserommene. 

trappa  

  • Hvor er 2. trinns uteområde? 

Vi bruker hele uteområdet på skolen inkludert skogholtet, men kan snevre det inn til å kun gjelde "det grønne" området med sandkasse om det er få barn og ansatte ute. Inngangen fra uteområdet er døra som går ut til den store skolegården - se bilde under:

 

  • Er det andre steder 2. trinn kommer til å bruke?

Vi kommer også til å benytte oss av disse rommene til å gjennomføre aktiviteter: 

  • Mat og Helse
  • Bibliotek
  • Gymsal
  • Musikkrom
  • Kunnskapstrappa

gym2 sjakk Kunnskapstrappa-idol

  • Hvor finner jeg krysselista og hvor dan krysser jeg ut?

Kysselista er med en assistent eller baseleder på baserommet, eller ute (spesielt om sommeren). Man krysser ut barnet sitt ved å si ifra til en av de ansatte på 2. trinn AKS. Viktig at det er en foresatt/familiemedlem/avtalt voksenperson som krysser ut, og ikke barnet.