Base 2. Trinn

collage
  • Hvor er 2. trinns basen?

2. trinnsbasen holder til i første etasje, i klasserom og grupperom som grenser mot Ekebergveien. Inngang til garderoben er fra "den grønne" skolegården ved redehuska (se bilde under). 

  

  • Hvor er 2. trinns uteområde? 

Vi bruker hele uteområdet på skolen inkludert skogholtet. Inngangen fra uteområdet er døra som går ut til den store skolegården - se bilde under:

 

  • Er det andre steder 2. trinn kommer til å bruke?

Vi kommer også til å benytte oss av disse rommene til å gjennomføre aktiviteter: 

  • Mat og Helse
  • Bibliotek
  • Gymsal
  • Musikkrom
  • Kunnskapstrappa

gym2 sjakk Kunnskapstrappa-idol

  • Hvor finner jeg krysselista og hvor dan krysser jeg ut?

Kysselista er med en assistent eller baseleder på baserommet, eller ute (spesielt om sommeren). Man krysser ut barnet sitt ved å si ifra til en av de ansatte på 2. trinn AKS. Viktig at det er en foresatt/familiemedlem/avtalt voksenperson som krysser ut, og ikke barnet.