Hovedseksjon

Base 3. Trinn

collage

Hvor er 3. trinns basen?

3. trinnsbasen holder til i andre etasje over første trinn. I tillegg bruker vi grupperom og klasserommene.

   forsker

Hvor er 3. trinns uteområde?

Vi bruker hele uteområdet på skolen inkludert skogholtet. Inngangen fra uteområdet er døra som går ut til den store skolegården - se bilde under:

Inngangen vi bruker på 3. trinn er i den store skolegården:

Er det andre steder 3. trinn kommer til å bruke?

Vi kommer også til å benytte oss av disse rommene til å gjennomføre aktiviteter: 

  • Mat og Helse
  • Bibliotek
  • Gymsal
  • Musikkrom
  • Kunnskapstrappa
  • Lilleskogen

gym2 sjakk Kunnskapstrappa-idol

Hvor finner jeg krysselista og hvor dan krysser jeg ut?

Kysselista er med en assistent eller baseleder på baserommet, eller ute (spesielt om sommeren). Man krysser ut barnet sitt ved å si ifra til en av de ansatte på 3. trinn AKS. Viktig at det er en foresatt/familiemedlem/avtalt voksenperson som krysser ut, og ikke barnet. 

Ansatte 3. Trinn

Baseleder: Ingeborg

 

Assistent: Tea

 

Assistent: Ilham

 

Assistent: Kristian

 

Assistent: Nathalie

 

Assistent: Thomas

 

Assistent: Endre

 

Assistent: Maiken

 

Assistent: Emilie