Base 3. Trinn

collage
  • Hvor er 3. trinns basen?

3. trinnsbasen holder til i andre etasje der de var i fjor. I tillegg bruker vi grupperom og klasserommene.

   forsker

  • Hvor er 3. trinns uteområde?

Vi bruker hele uteområdet på skolen inkludert skogholtet. Inngangen fra uteområdet er døra som går ut til den store skolegården - se bilde under:

  • Er det andre steder 3. trinn kommer til å bruke?

Vi kommer også til å benytte oss av disse rommene til å gjennomføre aktiviteter: 

  • Mat og Helse
  • Bibliotek
  • Gymsal
  • Musikkrom
  • Kunnskapstrappa

gym2 sjakk Kunnskapstrappa-idol

  • Hvor finner jeg krysselista og hvor dan krysser jeg ut?

Kysselista er med en assistent eller baseleder på baserommet, eller ute (spesielt om sommeren). Man krysser ut barnet sitt ved å si ifra til en av de ansatte på 3. trinn AKS. Viktig at det er en foresatt/familiemedlem/avtalt voksenperson som krysser ut, og ikke barnet.