Hovedseksjon

Base 4. trinn

Collage

Hvor er 4. trinns basen?

4. trinnsbasen holder til i andre etasje (over 2. trinn). I tillegg bruker vi grupperom i andre etasje.

   forsker

Hvor er 4. trinns uteområde?

Vi bruker hele uteområdet på skolen inkludert skogholtet. Inngangen fra uteområdet er døra som går ut til flaggstanga.

Er det andre steder 4. trinn kommer til å bruke?

Vi kommer også til å benytte oss av disse rommene til å gjennomføre aktiviteter: 

  • Mat og Helse
  • Bibliotek
  • Gymsal
  • Musikkrom
  • Kunnskapstrappa
  • Sløyd

gym2 sjakk Kunnskapstrappa-idol

Hvor finner jeg krysselista og hvor dan krysser jeg ut?

Kysselista er med en assistent eller baseleder på baserommet, eller ute (spesielt om sommeren). Man krysser ut barnet sitt ved å si ifra til en av de ansatte på 4. trinn AKS. Viktig at det er en foresatt/familiemedlem/avtalt voksenperson som krysser ut, og ikke barnet. 

Ansatte 4. trinn

Baseleder: Maria

 

Barne -og ungdomsarbeider: Joakim

 

Assistent: Hamza

 

Assistent: Tiril

 

Assistent: Sofie

 

Lærling: Hangwin