IKT

Skoleplattform Oslo

På tvers av fag:

 • IKT-regler, personvern, nettvett
 • Kildekritikk og kildehenvisning
 • Kunne bruke diskusjonsforum og sosiale medier hensiktsmessig
 • Søke etter informasjon
 • Kunne bruke Officeprogrammer til tekst- og tallbehandling, lage presentasjoner
 • Lage og redigere tabeller og beskjære bilder, sette inn spalter og annen behandling av layout
 • Mappe- og filbehandling, jobbe i skyen, sette opp synkronisering på privat datamaskin
 • Bruke epost, levere filer digitalt og gjennomføre digitale tester
 • Utskrift og forhåndsvisning
 • Formelle krav som topptekst, bunntekst, side og sideantall

Mer fagspesifikke:

 • Matematikk: Excel (regneark), Geogebra (dynamisk geometri og funksjoner), skrive formler i Office (symboler/spesialtegn, brøk, hevet- og senket skrift)
 • Språkfag: Angi språk i skriveprogram, bruke digitale ordbøker, levere inn lydfiler
 • Kunst & Handverk: Animasjonsverksted, 3D-tegning
 • Musikk: Jobbe med lydfiler, bruke Garageband på iPad

Grunnleggende digitale ferdigheter:

Å kunne bruke digitale verktøy er en av de grunnleggende ferdighetene som det skal jobbes med i alle fag.

læreplanen har alle fag en generell beskrivelse av hvordan det skal jobbes med digitale ferdigheter i faget. I tilleg har de fleste fag konkrete læringsmål som spesifikt beskriver bruk av digitale verktøy.

Programmer

Gratis hjemme:

 • Office2016. Alle plattformer.
 • Geogebra -  gratis nedlasting
 • Clarify - ordbøker, åpnes fra portalen
 • Kikora - åpnes fra portalen
 • Windows movie maker - gratis nedlasting
 • + flere tjenester fra Portal - Verktøy

 

Kun på skolen:

 • Garageband (iPad)
Drawing of a city