Matematikk

Kikoramenyen
 • ​Videoer som forklarer alle temaer grundig. Oppgaver/test deg selv underveis, med progresjon. Tilpasset læreboka Faktor, men innholdet er samme tema som i alle lærebøker. Velg Faktor 8, 9 eller 10, og let til du finner riktig tema og nivå. Gå til Campus Inkrement for å finne videoer.

 • Kikora: Digital løsing av oppgaver med direkte tilbakemelding på mellomsvar og sluttsvar.
  • Startes fra Portal - Verktøy.
  • Velg Castor 8-10, emne og underemne, se bildet over.
  • Velg nivå ved å aktivere/deaktivere A, B eller C i toppen.
  • Velg mattemaraton 7. trinn i stedet for Castor 8-10 om du vil øve mer på grunnleggende barneskolematte.

 • Ligninger og algebra - There's an app for that! Last ned Dragonbox Algebra 12+ fra Appstore/GooglePlay. Koster ca 80 kr.

Står du fast?

 • Se etter eksempel eller forklaring i boka, let et par sider der oppgaven står.
 • Se oppsummering bakerst i kapittelet.
 • Har du fått noen støtteark fra lærer du kan se på?
 • Strategier:
  • Hva vet du? Skriv ned! Lag tegning/modell/skisse/diagram. Hva kan du finne ut? Finn ut!
  • Lag ett lettere eksempel: Etterlign oppgaven med enklere tall, og finn ut hvilke(n) regneoperasjon(er) du trenger å bruke. Regn oppgaven på samme måte!
Drawing of a city