Hovedseksjon

10. trinn

På starten av skoleåret får elevene informasjon om de ulike valgfagene og om vurdering i valgfag. Det sendes med en brosjyre hjem, og elevene setter opp en prioritert ønskeliste. Vi kan ikke garantere at alle elevene får førstevalget sitt.

Elevene i valgfaget innsats for andre har også rolle som elevmentorer. Elevmentorene er hjertet i programmet drømmeskolen. Les mer om hva elevmentorene gjør på vår side om dette under Helse og velferd.

Medier og informasjonsgruppa på 10. trinn lager blant anna årbok.

Eksempel på valgfag som tilbys:

  • Fysisk aktivitet og helse
  • Innsats for andre
  • Medier og informasjon
  • Produksjon av varer og tjenester
  • Sal og Scene
  • Teknologi i praksis