10. trinn

På starten av skoleåret får elevene informasjon om de ulike valgfagene og om vurdering i valgfag. Det sendes med en brosjyre hjem, og elevene setter opp en prioritert ønskeliste. Vi kan ikke garantere at alle elevene får førstevalget sitt.

  • Elevene i valgfaget innsats for andre har også rolle som elevmentorer, men på grunn av at 10. trinn og 8. trinn vil være på to forskjellige skoler høsten 2017, utgår den delen av valgfaget. Elevmentorene er hjertet i programmet drømmeskolen. Les mer om hva elevmentorene gjør på vår side om dette under Helse og velferd.
  • Medier og informasjonsgruppa på 10. trinn lager blant anna årbok.

Skoleåret 2016/17 tilbys:

  • Fysisk aktivitet og helse
  • Innsats for andre
  • Medier og informasjon
  • Produksjon av varer og tjenester
  • Sal og Scene
  • Teknologi i praksis
Drawing of a city