Hovedseksjon

8. trinn

I uke 38 får elevene informasjon om de ulike valgfagene og om vurdering i valgfag. Det sendes med en brosjyre hjem, og elevene setter opp en prioritert ønskeliste. Vi kan ikke garantere at alle elevene får førstevalget sitt.

Eksempel på valgfag som tilbys:

  • Design og Redesign
  • Forskning i praksis
  • Fysisk aktivitet og helse
  • Innsats for andre
  • Medier og informasjon
  • Sal og scene