Hovedseksjon

9. trinn

På starten av skoleåret får elevene informasjon om de ulike valgfagene og om vurdering i valgfag. Det sendes med en brosjyre hjem, og elevene setter opp en prioritert ønskeliste. Vi kan ikke garantere at alle elevene får førstevalget sitt.

Den populære valgfaguka, der mange er involvert i elevforestilling, utgår i rehabiliteringsperioden 2017–2019 på grunn av manglende sted å sette opp forestilling. Organiseringen av valgfag på 9. trinn blir dermed lik som på 8. og 10. trinn.

Eksempel på valgfag som tilbys:

  • Fysisk aktivitet og helse
  • Natur, miljø og friluftsliv
  • Medier og informasjon
  • Sal og scene