9. trinn

På starten av skoleåret får elevene informasjon om de ulike valgfagene og om vurdering i valgfag. Det sendes med en brosjyre hjem, og elevene setter opp en prioritert ønskeliste. Vi kan ikke garantere at alle elevene får førstevalget sitt.

Den populære valgfaguka, der mange er involvert i elevforestilling, utgår i rehabiliteringsperioden 2017-2019 på grunn av manglende sted å sette opp forestilling. Organiseringen av valgfag på 9. trinn blir dermed lik som på 8. og 10. trinn.

På grunn av at 10. trinn og 8. trinn er på to forskjellige skoler, vil valgfaget innsats for andre i 2017 legges til 9. trinn. I dette faget har elevene også rolle som elevmentorer. Elevmentorene er hjertet i programmet drømmeskolen. Les mer om hva elevmentorene gjør på vår side om dette under Helse og velferd.

Skoleåret 2016/17 tilbys:

  • Fysisk aktivitet og helse
  • Natur, miljø og friluftsliv
  • Medier og informasjon
  • Sal og scene
Drawing of a city