Hovedseksjon

Timeplaner

Timeplanene inneholder informasjon om:

  • Tidspunkt
  • Fag
  • Faglærer
  • Rom

 

Hva vil det si når det står:

  • 2 fag i samme time: Periodeundervisning (en periode med det ene faget, så det andre), eller delingstimer (deling kan og være i perioder - noen ganger deling, noen ganger hel klasse i det en faget, og noen ganger i det andre).
  • 3 rom i samme time i fagene norsk, matte engelsk: Rokering - 2 klasser deles i 3, tilpasset opplæring.
  • Valgfag: Når timen vanligvis går. Noen valgfag samler opp timer og har lengre økter, mot avspasering av valgfag i andre perioder. Hvilket valgfag den enkelte elev har står ikke her.

Timeplaner 2018 2019