Ordensreglement

Det fremgår når noe gjelder spesifikt for ungdomstrinn eller barnetrinn, ellers er dette felles for hele skolen. Se også felles reglement for orden og oppførsel i Osloskolen.

Skolemiljøet vårt skal kjennetegnes ved:

  • vennlighet og respekt over for hverandre og alle som besøker skolen
  • å være et mobbe- og rasismefritt område
  • et rent og ryddig arbeidsmiljø
  • arbeidsro
Drawing of a city

Konsekvenser

Overtredelser av skolens ordensreglement vil kunne påvirke elevenes ordens- og oppførselskarakterer. Ulovlige forhold politianmeldes. Det kan gjelde lokale regler på trinn/ team eller overfor enkeltlærere. Dette er i så fall formidlet til elevene, og brudd på disse gir grunnlag for reaksjoner i henhold til ordensreglementet.

Drawing of a city