Foreldremøte nest års 8. trinn

Kl. 17:00 Foreldre til elever fra Munkerud skole

Kl. 18:30 Foreldre til elever fra Nordstrand og Ljan skole