Elevundersøkelsen 2017

Checkboks

Noe av det viktigste på skolen er at elevene trives og at de opplever at lærere og ansatte behandler dem med respekt. De viktigste resultatene ser du derfor i de tre tabellene under.

Dette er gode resultater, men vi vet også at for de få som ikke trives er det ingen trøst i at man er en av få. Snaret tvert imot. Derfor er det viktig for oss å fortsette å jobbe med klassemiljø og trivsel. Foresatte som opplever bekymring rundt dette må ikke nøle med å ta kontakt.

Arbeidsforhold og læring
På Nordseter arbeider vi hele tiden for å skape et læringsmiljø som er preget av trygghet. Det er et mål for oss at elevene tør svare selv om de ikke er sikre på svaret. Vi er derfor stolte og glade av å se framgang på spørsmålet om at man kan lære av sine feil.

 

Motivasjon
Vi har også prøvd å etablere en kultur der elevene opplever at det viktigste ofte ikke er produktet eller svaret, men prosessen. Det er derfor gledelig å se at stadig flere elever svarer at de fortsetter å jobbe med faget selv om det de skal lære er vanskelig.

 

Hjem – skole
Tallene under tyder på at også dere der hjemme er opptatt av at man skal gjøre så godt man kan. Bedre kan man jo som kjent ikke gjøre det. 

Dere der hjemme kan være stolte av at vi skårer stadig bedre på foresatte som viser interesse for det elevene gjør på skolen, noe vi tror er viktig for å motiveres til å gjøre en innsats på skolen.

 

Hele undersøkelsen blir publisert på skolenivå først i mars, da vil dere kunne finne resultatene fra hele undesøkelsen på http://www.skoleporten.no/. Som skole vil vi jobbe med resultatene på klassenivå allerede før jul.