Foreldremøte for neste års 8. trinn

Forsamling
  • Kl 17.00: Foreldre til elever fra Munkerud skole
  • Kl 18.30: Foreldre til elever fra Nordstrand og Ljan skole

 

Det vil være et generelt informasjonsmøte, og spesifikke spørsmål bes sendes på mail til skolens postmottak (nordseter@ude.oslo.kommune.no)

Møtet avholdes i aulaen på Nordseter skole avdeling Nordstrand (Gamle Nordstrand VGS).

Hvis det er noen som fortsatt ikke har levert skjema for valg av fremmedspråk, kan dette leveres til en i ledelsen direkte på møtet.

Velkommen!