Hovedseksjon

Gjermund Jørgensen slutter som rektor på Nordseter

Bilde av skolen

Etter 13 år går Gjermund Jørgensen av som rektor på Nordseter. Han har i høst ledet Uranienborg skole, og har takket ja til å fortsette der i fast stilling.

I tiden på Nordseter har Gjermund ledet mange store prosesser, blant annet utvidelsen fra ren ungdomsskole til en 1-10-skole, og han har mye å være stolt av. Vi har fått et flott og moderne skolebygg, der elever og ansatte trives godt. Arbeidet med å fremme psykisk helse og et inkluderende skolemiljø har stått høyt på agendaen. Samtidig har læringsresultatene gått jevnt og trutt oppover med Gjermund ved roret. 

Takk for alt du har gjort for skolen vår, Gjermund, og lykke til på Uranienborg. Vi kommer til å savne deg. 

Rektorstillingen på Nordseter blir lyst ut på nyåret. Tine Frøytvedt fortsetter å fungere i stillingen fram til prosessen er avsluttet.