Gjennomføring av nasjonale prøver på 8. og 9. trinn

Illustrasjon dokumenter

På Nordseter skal vi gjennomfører prøvene i perioden 12.-22.september. For mer informasjon om når hvert enkelt team skal ta prøvene kan dere ta kontakt med faglærere i henholdsvis norsk, matematikk og engelsk. I etterkant av prøvene vil resultatene bli gjennomgått med elevene og foresatte vil få tilbakemelding. 

 For mer informasjon om prøvenes innhold og hensikt, se informasjon fra Utdanningsdirektoratet:

https://www.udir.no/eksamen-og-prover/prover/nasjonale-prover/om-nasjonale-prover/