Solidaritetsdag 2018

skolebarn sos barnebyer

Elevrådet har valgt å støtte oppbyggingen av en SOS-barneby i Zimbabwe. I forkant av solidaritetsdagen har klassene jobbet med situasjonen i Zimbabwe og fått en presentasjon fra SOS-barnebyers representant.

Vi håper dere hjelper ungdommene med å finne et arbeid denne dagen, det er forhåpentligvis mange oppgaver de kan gjøre i hjemmet, hos andre kjente eller i bedrifter.

 Se mer informasjon i vedlagte skriv.