Sommerhilsen til foresatte på Nordseter

Solsikker

I forbindelse med ombygging har Nordseter i år vært delt på to skoler og både elever og lærere på ungdomstrinnet har måttet fly imellom skoler. På tross av manglede lokaler fikk 10.trinn arrangert et flott nyttårsball i januar og Rotary har også i år bidratt med en flott yrkesdag for elever på 9.trinn. For fjerde år på rad har hele ungdomstrinnet gjennom solidaritetsdagen sluttet opp omoppbyggingen av en SOS barneby i Zimbabwe.

Siden rehabiliteringen av ungdomsskolen ikke er blir ferdig før til skolestart 2019, kommer 8.trinn til å holde til på gamle Nordstrand videregående (Nordstrandveien 29) kommende skoleår. Også 10.trinn vil ha noe undervisning her, først og fremst praktisk-estetiske fag.

Litt rart var det for mange på barnetrinnet å bli feiret som 50-åringer på 17. mai, samtidig som vi er en ny skole. Ikke desto mindre var det stas å gå nesten først i toget og få være med på festen i Rådhuset, og foreldrene sørget igjen for et flott arrangementet på skolen. En stor takk til dere som tok ansvar for dette, og til alle som stiller opp i ulike sammenhenger. En aktiv og engasjert foreldregruppe har mye å si for skolemiljøet. Vi har et innholdsrikt skoleår bak oss, med læringsbrett til alle som har gitt oss nye muligheter for læring og samarbeid. Før jul satte vi opp forestillingen Snekker Andersen og julenissen, og vi jobbet inn penger til SOS barnebyer gjennom Omvendt julekalender.

Når vi møtes opp igjen til høsten ønsker vi nye 1.klassinger velkommen i skolegården 10.00. Nye elever til 8.trinn ønskes velkommen på Nordstrand skole kl. 08.30. Alle andre møter kl. 08.30.

Sist, men ikke minst vil vi takke av Ellen Helgerud, vår kjære assisterende rektor, som gjennom 44 år har bidratt på Nordseter som lærer, inspektør og assisterende rektor. Hun går av med pensjon og kommer til å bli savnet av oss alle.

Vi gleder oss til fortsettelsen, men først tar store og små en velfortjent ferie.

Takk for et godt samarbeid i året som har gått.

God sommer fra alle på Nordseter skole!