Takk for besøket!

Glade skoleelever, illustrasjon

Vedlagt er en utvidet utgave av presentasjonen fra foreldremøtet i kunnskapstrappa. Vi ser fram til et godt samarbeid i årene som kommer.