Hovedseksjon

Organisering av skoledagen

klokke

Ringeklokka ringer til noen av de faste tidene på barnetrinnet. På ungdomstrinnet må elevene passe klokka selv. Se faktaboksene for mer informasjon om skoledagen.

Skoledagen for barnetrinnet, 1-7:

 • 08.25: Det ringer inn.
 • 08.30–11.20: Formiddagsøkt med matpause fra ca 10.50. 
  FLA (fysiske læringsaktiviteter) i løpet av formiddagsøkten fire dager i uken. Ellers pauser til ulike tider.
 • 11.20–12.00: Storefri.
 • 12.00–13.25: Siste undervisningsøkt.

Skoledagen for ungdomstrinnet, 8-10:

Undervisningstimer går stort sett til disse tidene:

 1. 08.30 - 09.20
 2. 09.30 - 10.20
 3. 09.30 - 11.20

  Storefri 11.20 - 12.00

 4. 12.00 - 12.50
 5. 13.00 - 13.50
 6. 14.00 - 14.50