Aktivitetsplan - Base 3-4

Aktiviteter

Aktivitetstilbudet på Nordseter AKS har som formål å være spennende, interessant og ikke minst gøy! Det skal være tilbud som legger til rette for at alle skal kunne ha noe å velge mellom. Både den individuelle og faglige kompetansen skal styrkes gjennom disse aktivitetene vi stiller med, men vel så viktig er den sosial kompetansen som bygges opp gjennom relasjoner med andre elever og oss voksne.

Base 3-4:

3. og 4. trinn har nå flyttet opp en etasje, og vi vil fortsette å bygge på aktivitetstilbudet vi startet opp i fjor, men også introduere nye aktiviteter. Noe av det vi vil gjøre er å skape aktiviteter som gjør at alle har lyst til å fortsette ut 4. trinn på AKS. Derfor satser vi på noen aktiviteter som kun er for 3. og 4. trinn.

Informasjon om aktiviteter:

Aktivitetsplan finner dere på høyre side, som kan lastes ned i pdf. Denne inneholder en enkel oversikt over de ulike aktivitetene. Innholdet i disse aktivitetene vil også kunne endres fra gang til gang, slik at aktiviteten vil være spennende og vekke interesse hos barna. Flere av aktivitetene viderefører også skolens arbeid med kompetansemål, slik at vi jobber med emner i ulike fag på en lekpreget måte. Dette kalles læringsstøttende aktiviteter, og handler også om å stille de riktige spørsmålene, skape undring, ha god dialog i frilek og være lyttende og inkluderende. Mer info om månedens fokus i læringsstøttende aktiviteter finner dere i den oransje boksen på høyre side av siden.

Vi anbefaler:

  • Å melde seg på aktiviteter sammen med barna, og ikke velge for mange aktiviteter. Mail sendes til baseleder på trinnet.
  • Å gi tilbakemelding til oss om ting knyttet opp mot aktivitetstilbudet, og aktiviteter barnet ditt er med på. 
  • Å gi beskjed i god tid om barnet deres ikke kommer på den påmeldte aktiviteten (enten vil slutte på aktiviteten, eller bare "skal dra tidlig på hytta" den dagen)

Læringsstøttende aktiviteter

I desember og januar

Har vi ekstra fokus på språket med språkaktiviteter. I AKS-avis intervjuer vi ulike personer og spiller inn lyd før vi transkriberer det ned på iPaden. I januar kommer vi også til å ha fokus på programmering på iPad for 4. trinn, som hever de digitale ferdighetene og får barna til å tenke kreativt og samarbeide om løsninger.

kode

Drawing of a city