Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten er en viktig del av det forebyggende helsearbeidet i bydelen. Formålet er å fremme elevers fysiske, psykiske og sosiale helse.

Vi er her for elever, foreldre og andre samarbeidspartnere og har fysisk og psykisk helse i fokus. Ved behov henvises barna/ungdommen videre til fastlege, bydelens øvrige tjenester og spesialisttjenester. Fastlegen har ansvar for oppfølging av skade og sykdom. Skolehelsetjenesten er en del av skolens tverrfaglige samarbeid. Vi deltar i møter med sosiallærer, rådgiver og Pedagogisk–psykologisk tjeneste (PPT) ved skolen.

Helsestasjon for ungdom: 

Helsestasjonen for ungdom er et tilbud til ungdom i alderen 13-20 år. Tilbudet er gratis og det er ingen timebestilling. Her kan du komme for en prat om tema som helse, spiseforstyrrelser, rus, forelskelse, seksualitet, problemer hjemme eller på skolen. Helsestasjonene tilbyr også test for kjønnssykdomer og veiledning i bruk av prevensjon. Helsestasjonen er bemannet med to helsesøstre, jordmor og lege.

Les mer på Oslo kommunes hjemmesider.

Karlsrud helsestasjon, Raschs vei 38A.  Tlf: 23 49 50 60.

Åpningstid tirsdager kl. 15.30 – 18.00