Hovedseksjon

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten er en viktig del av det forebyggende helsearbeidet i bydelen. Formålet er å fremme elevers fysiske, psykiske og sosiale helse.

Vi er her for elever, foreldre og andre samarbeidspartnere og har fysisk og psykisk helse i fokus. Ved behov henvises barna/ungdommen videre til fastlege, bydelens øvrige tjenester og spesialisttjenester. Fastlegen har ansvar for oppfølging av skade og sykdom. Skolehelsetjenesten er en del av skolens tverrfaglige samarbeid. Vi deltar i møter med sosiallærer, rådgiver og Pedagogisk–psykologisk tjeneste (PPT) ved skolen.

Helsestasjon for ungdom: 

Helsestasjonen for ungdom er et tilbud til ungdom i alderen 13-20 år. Tilbudet er gratis og det er ingen timebestilling. Her kan du komme for en prat om tema som helse, spiseforstyrrelser, rus, forelskelse, seksualitet, problemer hjemme eller på skolen. Helsestasjonene tilbyr også test for kjønnssykdomer og veiledning i bruk av prevensjon. Helsestasjonen er bemannet med to helsesøstre, jordmor og lege.

Les mer på Oslo kommunes hjemmesider.

Nordstrand helsestasjon, Langbølgen 1, 1150 Oslo.  Tlf: 91 77 46 35.

Åpningstid tirsdager kl. 15.30 – 18.00  

 

Program

 • Skolestartundersøkelse: Helseundersøkelse i 1.klasse med hørsel- og synskontroll, høyde og vekt, samtale med helsesøster.
 • 2. klasse: DTP-IPV vaksine(difteri,stivkrampe, kikhoste og polio.
 • 3. klasse: Samtale i grupper om klassemiljø, kost, aktivitet og vennskap. I tillegg foretas det høydemåling og vektmåling enkeltvis.
 • 5. klasse: Samtalegrupper om pubertet, kosthold og helse.
 • 6. klasse: MMR vaksine (meslinger, kusma og røde-hunder).
 • 7. klasse: HPV vaksine (livmorhalskreft) til både gutter og jenter.
 • 1. - 7. klasse: Målrettede innkallinger på grunnlag av tidligere undersøkelser og etter initiativ fra foreldre, lærere og eleven selv.
 • 3.-7. klasse: Livskvalitet, endring og kosthold (LEK). Bydelen tilbyr gratis gruppetilbud for barn med overvekt i 3.-7.klasse og deres foresatte i regi av skolehelsetjenesten i Bydel Nordstrand.

Se mer informasjon oppe til høyre under dokumenter vedr.LEK.

 • 8. klasse: Høyde og vekt, helseveiledning i grupper.
 • 9.klasse: Helseveiledning / seksualundervisning
 • 10. klasse: Boostrix-Polio vaksine: difteri/stivkrampe/kikhoste/polio 
 • 8.-10. klasse: Klasseundervisning og eventuelt samtalegrupper i samarbeid med skolens ledelse og lærere, samt målrettede undersøkelser. 

Trefftider

Helsesykepleier Christin Karlsson 1. - 7. trinn:
christin.karlsson@bns.oslo.kommune.no
971 12 364 / 22 78 29 96
Mandag - fredag 08.30 - 15.00, tirsdag til 13.00.

Helsesykepleier Heidi Løken Aubert, 8. - 10. trinn:
heidi.aubert@bns.oslo.kommune.no
971 13 612 / 22 78 29 97
Mandag, tirsdag og onsdag 08.30 - 15.00.

Helsesykepleier Line Frydenberg Thon 8. - 10. trinn:
linefrydenberg.thon@bns.oslo.kommune.no
992 57 324 / 22 78 29 97
Onsdag, torsdag og fredag 08.30 - 15.00