Hovedseksjon

Base 1. trinn

1. trinn inngang

Hvor er 1. trinns basen?

1. trinns base holder til i første etasje ved siden av klasserom. I tillegg bruker vi grupperom og klasserom.

   forsker

Hvor er 1. trinns uteområde?

Førstetrinn har sin egen skolegård. Førstetrinn kommer etterhvert også til å bli kjent med "lilleskogen"

Er det andre steder 1. trinn kommer til å bruke?

Vi kommer også til å benytte oss av disse rommene til å gjennomføre aktiviteter: 

  • Mat og Helse
  • Bibliotek
  • Gymsal
  • Musikkrom
  • Kunnskapstrappa
  • Lilleskogen

gym2 sjakk Kunnskapstrappa-idol

Hvor finner jeg krysselista og hvor dan krysser jeg ut?

Kysselista er med en assistent eller baseleder på baserommet, eller ute (spesielt om sommeren). Man krysser ut barnet sitt ved å si ifra til en av de ansatte på 1. trinn AKS. Viktig at det er en foresatt/familiemedlem/avtalt voksenperson som krysser ut, og ikke barnet. Om andre enn foresatte skal hente, må dette meldes fra om på basetelefonen.

Ansatte på 1. trinn

Baseleder: Solveig 

 

Assistent: Zamira

 

Assistent: Caroline

 

Assistent: Nadia

 

Assistent: Kristoffer

 

Assistent: Emilie

 

Assistent: Benjamin