Om valgfag

Vurdering i valgfag:

Elevene får standpunktkarakter når et valgfag avsluttes. Elevene kan velge samme valgfag i to eller tre år, da er det karakter fra siste året man har dette valgfaget som gjelder.

Ved slutten av ungdomsskolen kan eleven ha hatt ett, to eller tre forskjellige valgfag. Det regnes et gjennomsnitt av de forskjellige valgfagene man har hatt. Ved innsøkning til videregående skole har man da uansett kun en valgfagskarakter som påvirker det totale karaktersnittet, poengsummen man søker med.

Eksempel: Samme valgfag i 8. og 9. men ikke 10. Standpunkt blir da gjennomsnitt av karakter fra 9. og 10. klasse.

Her finner du læreplaner i valgfag.

Organisering:

2 skoletimer hver uke på alle trinn (8-10).

 

9. trinn:
Den populære valgfaguka, der mange er involvert i elevforestilling, utgår i rehabiliteringsperioden 2017-2019 på grunn av manglende sted å sette opp forestilling. Organiseringen av valgfag på 9. trinn blir dermed lik som på 8. og 10. trinn.

 

Samme valgfag flere år?

Det går fint! Forskjellig innhold i valgfag som tilbys flere år.

Drawing of a city