Meld fravær:

Via knappen "Meld fravær" i skolemeldingsappen.

Logge inn i Skoleplattform Oslo, og velge "Meld fravær" i meldingsverktøyet.

Ringe skolen på 22 78 29 80.