Trivselsundersøkelsen 2019

Høsten 2019 ble det gjennomført en trivselsundersøkelse for elever på 1.–4. trinn. Les mer om undersøkelsen på Oslo kommunes nettsider. 

Logg deg på som lærer og skoleadmin

Meld fravær:

Via knappen "Meld fravær" i skolemeldingsappen.

Logge inn i Skoleplattform Oslo, og velge "Meld fravær" i meldingsverktøyet.

Ringe skolen på 22 78 29 80.