Hovedseksjon

Fremmedspråk

Ordsky språk

Språkkompetanse blir stadig viktigere, både i studier, i arbeidslivet og ved at vi reiser stadig mer på tvers av landegrenser. Valget om å ta et språkfag på ungdomsskolen påvirker også videregående skole dersom man søker seg inn på en studieforberedende linje:

Følgende gjelder kun for studieforberedende linje, ikke yrkesfag:

Alternativ 1:
Uten fullført fremmedspråk på nivå I fra ungdomsskolen må du ta fremmedspråk fellesfag på nivå I og II over tre år (både i Vg1, Vg2 og Vg3) på videregående skole. Ved dette alternativet begrenses dine valgmuligheter på Vg3 da fellesfaget fremmedspråk "tar plassen" til et av programfagene. Du må også tilegne deg nivå I+II på 3 år, i stedet for 5 år (8–10 + Vg1+2).

Alternativ 2:
Med fullført fremmedspråk på nivå I fra ungdomsskolen kan du:

a) enten fortsette med samme språk på nivå II over to år (Vg1 og Vg2)
– og du har mulighet til å velge nivå III siste året (Vg3) og oppnå 1 ekstra poeng til videre skoleopptak.

b) eller begynne på et nytt fremmedspråk på nivå I, også over to år (Vg1 og Vg2), da trenger du ikke å ta nivå II.

Vi tilbyr:

De fleste elevene velger et fremmedspråk. På Nordseter skole kan elevene velge mellom:

  • Fransk
  • Spansk
  • Tysk