Hovedseksjon

Elevmentorene

Elevmentorer

Hjertet i Drømmeskolen er elevmentorene. Det er en gruppe elever som får i oppdrag å bidra til at medelever føler seg sett og ivaretatt på skolen. Viktige oppgaver for elevmentorer er:

 • ta imot nye elever når de begynner på skolen
 • bidra til å skape samhold og gode relasjoner i nye klasser
 • lage aktiviteter på skolen som skaper inkluderende møteplasser

 

Elevmentorene får opplæring og veiledning til rollen, i valgfaget innsats for andre.

 

 

En elevmentor er en elev som er

 • en god venn
 • et godt forbilde for andre
 • er god på å etablere kontakt
 • kan holde tider og fullføre oppdrag
 • er pålitelig
 • skaper tillit
 • har engasjement for oppdraget
 • har en positiv innstilling