Hovedseksjon

Vår profil

skolegård aks

Nordseter har gått fra å være en ungdomskole til å bli en kombinert barne- og ungdomsskole. Høsten 2016 startet vi for første gang som kombinert barne- og ungdomsskole.

Arbeidet med å utvide Nordseter skole til en 1–10 skole stod ferdig høsten 2014. Munkerud skole disponerte nybygget de to første årene samtidig som Munkerud skole ble pusset opp. I 2014 startet første kullet 1. klassinger som skal gå hele 1–10 løpet på Nordseter. I 2015 startet et kull til, og vi ansatte våre første barneskolelærere. 2016 overtok vi driften av hele skolen.

Til skolestart 2019 hadde vi seks barneskolekull. Etter hvert som det fylles på med nye kull, kommer vi til å bli en av norges største grunnskoler. Høsten 2017 startet også en omfattende rehabilitering av ungdomsskolen, og dette arbeidet stod ferdig til skolestart 2019.

Trivselen er høy på Nordseter skole, både blant elever og ansatte. Noen av våre fokusområder er at vi i fellesskap får god kvalitet i undervisningen gjennom å skape trygghet og gode elevrelasjoner.

Les mer om Nordseters skolefakta, vårt læringsmiljø, og våre elevresultater

Skolens historie

Skolen ble grunnlagt i 1968, og har vært en ren ungdomskole frem til høsten 2014. Skolen ble bygget i forbindelse med en lovbestemmelse om at alle barn i Norge skulle gå 9 år på skole. Tidligere var det 7 års obligatorisk skolegang.

I 2014 ble skolen utvidet til en 1–10 skole, i 2018 feiret vi 50-års jubileum, og i 2019 kunne vi endelig ta i bruk 8–10 bygget etter to års oppussing. Vi er nå veldig fornøyde med å være samlet igjen på ett sted og stolt av vår flotte og moderne 1–10 skole.