Vår profil

skolegård aks

Nordseter skole ligger i bydel Nordstrand, og har 664 elever på 8. - 10. trinn, og 234 elever på 1. - 5. trinn. Høsten 2016 startet vi for første gang som kombinert barne- og ungdomsskole.

Arbeidet med å utvide Nordseter skole til en 1–10 skole stod ferdig høsten 2014. Munkerud skole disponerte nybygget de to første årene samtidig som Munkerud skole ble pusset opp. I 2014 startet første kullet 1. klassinger som skal gå hele 1–10 løpet på Nordseter. I 2015 startet et kull til, og vi ansatte våre første barneskolelærere. 2016 overtok vi driften av hele skolen.

Til skolestart 2018 har vi fem barneskolekull. Etter hvert som det fylles på med nye kull, kommer vi til å bli en av norges største grunnskoler med ca 1200 elever. Høsten 2017 startet også en omfattende rehabilitering av ungdomsskolen, og vi må vente to år før vi kan ta den i bruk igjen. Vi løser dette praktisk ved å ta i bruk hele 1-7-bygget og Nordstrand ungdomsskole (tidligere Nordstrand VGS). 8. trinn, og en dag i uka for klassene på 10. trinn, kommer til å være på avdeling Nordstrand. Vi ser frem til å kunne ta i bruk ett moderne skolebygg høsten 2019.

Trivselen er høy på Nordseter skole, både blant elever og ansatte. Noen av våre fokusområder er at vi i fellesskap får god kvalitet i undervisningen gjennom å skape trygghet og gode elevrelasjoner. På disse områdene samarbeider vi mye, og vi har kollegaobservasjon og kollegaveileding.

Les mer om Nordseters skolefakta, og om vårt læringsmiljø og våre elevresultater

Skolens historie

Skolen ble grunnlagt i 1968, og har vært en ren ungdomskole frem til høsten 2014. Skolen ble bygget i forbindelse med en lovbestemmelse om at alle barn i Norge skulle gå 9 år på skole. Tidligere var det 7 års obligatorisk skolegang.

 

I 2014 ble skolen utvidet til en 1-10 skole.

 

I 2018 feirer vi 50-års jubileum.

Drawing of a city