Hovedseksjon

Politikontakt

politi

Vi har dessverre ingen e-post adresse å gi ut. Men vi er aktive på Facebook på siden "Forebyggende Manglerud" der henvendelser og informasjon blir besvart relativt fort.

Det kan da tas kontakt via Messenger direkte på Facebook, eller skriv inn @forebyggende.manglerud rett inn i facebook messenger.

Nettpatruljen:

Nettpatruljen som har fokus på å forebygge lovbrudd på nett og via sosiale medier i Oslo. Facebook, Messenger, Instagram og Snapchat er valgt som kanaler hvor det skal gis informasjon til borgerne, samt tilrettelegge for dialog mellom politiet og Oslos befolkning.

Nettpatruljen kan kontaktes/følges på følgende måter:

  • Brukernavn på Snapchat: nettpatoslo
  • Brukernavn på Instagram: nettpatruljen
  • Brukernavn på Facebook: Politiets nettpatrulje - Oslo

Forebyggende arbeid

Politiets viktigste oppgave i skolen er forebyggende arbeid. 

 

Politiet besøker klassene og tar opp tema knyttet til nettvett og rusmidler.

 

Politiet ønsker samarbeid med foresatte. Det er derfor ønskelig at foresatte leser informasjonsskriv som kommer på denne siden.