Hovedseksjon

Aktivitetsplakat - 2. trinn

Aktiviteter

Aktivitetstilbudet på Nordseter AKS har som formål å være spennende, interessant og ikke minst gøy! Det skal være tilbud som legger til rette for at alle skal kunne ha noe å velge mellom. Både den individuelle og faglige kompetansen skal styrkes gjennom disse aktivitetene vi stiller med, men vel så viktig er den sosial kompetansen som bygges opp gjennom relasjoner med andre elever og oss voksne.

Base 2:

2. trinn har nå flyttet seg til grupperom og klasserom nede i første etasje (inngang til garderobe ved "redehuska" og sandkassa) og vi vil fortsette å bygge på aktivitetstilbudet vi startet opp i fjor, men også introduere nye aktiviteter men det vi. Vi har nå evaluert oppleggene vi hadde i fjor, og ser hva som har fungert godt og hva vi vil fortsette å jobbe med. 

Informasjon om aktiviteter:

  • Man kan melde seg på aktiviteter, men vi spør også elevene når vi spiser om de vil være med. (Noen er påmeldte og har ikke lyst, andre er ikke påmeldt og har lyst den dagen).
  • Noen aktiviteter er så populære at vi må dele opp i grupper og gjennomføre disse annenhver uke.
  • Innhold i aktivitetene endres fra uke til uke.
  • Vi etterstreber å få gjennomfør aktiviteter etter planen, men om en aktivitet ikke har blitt gjennomført kan det være av ulike årsaker: 1. Ansatt som har ansvar for en "spesiell" aktivitet som krever spesifikk kompetanse er syk (og det er vikar inne). 2. For få elever ønsker å være med på en aktivitet. 3. Spesialrom som kan være opptatt én dag (skolefotografering i gymsal f.eks) 

Flere av aktivitetene viderefører også skolens arbeid med kompetansemål, slik at vi jobber med emner i ulike fag på en lekpreget måte. Dette kalles læringsstøttende aktiviteter, og handler også om å stille de riktige spørsmålene, skape undring, ha god dialog i frilek og være lyttende og inkluderende.

 

Vi anbefaler:

  • Å melde seg på aktiviteter sammen med barna, og ikke velge for mange aktiviteter. Mail sendes til baseleder på trinnet.
  • Å gi tilbakemelding til oss om ting knyttet opp mot aktivitetstilbudet, og aktiviteter barnet ditt er med på. 
  • Å gi beskjed i god tid om barnet deres ikke kommer på den påmeldte aktiviteten (enten vil slutte på aktiviteten, eller bare "skal dra tidlig på hytta" den dagen)

Læringsstøttende aktiviteter

Læringsstøttende aktiviteter på AKS er aktiviteter som har en sammenheng med skolen. Aktiviteten kan ha sammenheng med faglig innhold, men det er ekstra viktig at at aktivitetene også støtter opp under skolens pedagogiske tankegang. Dette kan være måter å få frem kreativitet, nysgjerrighet og skape læringstrategier

 

 

 

Aktivitetsplakat