Rådgivertjenesten

Kontakt med rådgiver kan være aktuelt hvis det er noe du synes er vanskelig på skolen. Om du trenger hjelp fra andre instanser vil rådgiver formidle kontakt. Du kan også henvende deg til rådgiver hvis du trenger noen å snakke med om personlige forhold. Rådgiverne har taushetsplikt og vil bare formidle opplysninger videre etter avtale med deg.

Rådgiver hjelper også til med yrkesorientering og tilrettelegging av tiltak hvis noen trenger ekstra støtte/hjelp til skolearbeidet.

3 rådgivere på ungdomstrinnet:

Hovedansvar for hvert sitt trinn:


Lena B. Hoff - 8. trinn

lena.hoff@ude.oslo.kommune.no

22 78 29 80


Birgitte Hellestad - 9. trinn
birgitte.hellestad@ude.oslo.kommune.no

23 38 89 34

 

Tor Arne Walle - 10. trinn

tor.arne.walle@ude.oslo.kommune.no

23 38 89 40

Drawing of a city