Hovedseksjon

Fritak for vurdering

Elever med individuell opplæringsplan (IOP) kan søke om fritak for vurdering i ett eller flere av fagene eleven har IOP i. Elever med særskilt norskopplæring kan søke fritak for vurdering i sidemål. Les mer om hva IOP er på vår side om rådgivertjenesten.

Ta dette opp med kontaktlærer og rådgiver før det søkes fritak, da får dere veileding i hva et fritak for karakter vil ha av betydning for senere skolegang.

For å søke fritak må dere benytte skjema som dere finner på denne siden:
https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/eksamen-og-elevvurdering/fritak-for-vurdering-med-karakter/#gref