Hovedseksjon

VGS: Valg og innsøkning

På denne siden presenterer vi et årshjul for 10. trinn med viktige hendelser knyttet til valg og innsøking videregående skole. Dokumentene ligger ute et år til de blir erstattet med nye, slik at noe av denne informasjonen vil være ment for forrige 10. trinn.

Å forberede elevene til valg av videregående skole starter allerede i 8. klasse i faget utdanningsvalg, dette faget har elevene alle tre årene på ungdomsskolen. Les mer om innhold og organisering i dette faget.

Årshjul

  • September: Møte for foresatte med noe informasjon om videregående skole og hva som skal skje fremover mot søkedato
  • Oktober: Møte for elever og foresatte om valg av videregående skole
  • Oktober: Utdannings- og yrkesmesse
  • Oktober/november: Kurs i utdanningsprogram (dagsbesøk vgs)
  • Januar: Møte for foresatte om søknadsprossessen
  • 1. februar: Søknadsfrist for elever som søker på særskilt grunnlag
  • 1. mars: Ordinær søknadsfrist
  • Første halvdel av juli: Melding om inntak. Svarfrist

I tillegg får alle elever tilbud om samtale med rådgiver, og de fleste videregående skolene har flere åpne dager/ettermiddager.