Hovedseksjon

Klage på karakterer

Våren 2020:

Det er lagt ut et egen orientering om klagerett på karakterer for det spesielle halvåret våren 2020. Den ligger vedlagt på denne siden, og kan også åpnes ved å klikke her.

Tidligere publisert informasjon om klagerett på karakterer:

Ved klage på karakter er det kun standpunktkarakterer fra 8. og 9. klasse, og skriftlig eksamen 10. klasse som blir behandlet før inntak til VGS. På grunn av behandlingstiden hos fylkesmannen vil klager på standpunktkarakterer 10. klasse ikke bli behandlet før inntak til VGS.

Snakk uansett med faglærer i forkant, det beste er om slike saker oppklares uten klage. Om det sendes inn klage på standpunktkarakterer, og klagen får medhold hos fylkesmannen, skriver faglærer en begrunnelse for karakteren som er gitt og det er rektor som avgjør om karakteren står eller blir endret.

For å sikre en god vurdering har også eleven plikt til å møte til et tilstrekkelig antall vurderingssituasjoner for å få vist sin bredde i faget.