Hovedseksjon

Utviklingssamtaler

Elev med foresatte får innkalling til en utviklingsamtale hver termin (hvert halvår). Tema for samtalen er trivsel og faglig utvikling eller forventninger alt etter hvilket trinn eleven går på.

På ungdomstrinnet finner denne samtalen som regel sted tidlig i terminen, slik at fokuset vil ligge på hvordan eleven kan utvikle seg best mulig. Her vil også valg av videregående skole etter hvert bli ett tema. I dokumentlisten finner du maler for samtalene, disse brukes som et utgangspunkt.

I tillegg til utviklingsamtaler gjennomføres også elevsamtaler uten foresatte. Disse samtalene tar vi etter behov og gjennomføres av både kontaktlærere og faglærere.