Aktivitetsplan - Base 1

Aktiviteter

Aktivitetstilbudet på Nordseter AKS har som formål å være spennende, interessant og ikke minst gøy! Det skal være tilbud som legger til rette for at alle skal kunne ha noe å velge mellom. Både den individuelle og faglige kompetansen skal styrkes gjennom disse aktivitetene vi stiller med, men vel så viktig er den sosial kompetansen som bygges opp gjennom relasjoner med andre elever og oss voksne.

Base 1:

Base 1 er stedet for 1. klassingene. En overgang mellom barnehage og skole er en stor overgang for de som er 5/6 år. Aktivitetstilbudet vi har skal i likhet med 2, 3 og 4 trinn være variert, men her skal det også være et større fokus på sosial kompetanse, samhandling i lek og kreativitet. Det skal være et tilbud hvor barna føler at de mestrer oppgavene og får lyst til å utfordre seg selv til å prøve igjen.

Informasjon om aktiviteter:

Aktivitetsplan finner dere på høyre side, som kan lastes ned i pdf. Denne inneholder en enkel oversikt over de ulike aktivitetene. Innholdet i disse aktivitetene vil også kunne endres fra gang til gang, slik at aktiviteten vil være spennende og vekke interesse hos barna. Flere av aktivitetene viderefører også skolens arbeid med kompetansemål, slik at vi jobber med emner i ulike fag på en lekpreget måte. Dette kalles læringsstøttende aktiviteter, og handler også om å stille de riktige spørsmålene, skape undring, ha god dialog i frilek og være lyttende og inkluderende. Mer info om månedens fokus i læringsstøttende aktiviteter finner dere i den oransje boksen på høyre side av siden.

Vi anbefaler:

  • Å melde seg på aktiviteter sammen med barna, og ikke velge for mange aktiviteter. Mail sendes til baseleder på trinnet.
  • Å gi tilbakemelding til oss om ting knyttet opp mot aktivitetstilbudet, og aktiviteter barnet ditt er med på. 
  • Å gi beskjed i god tid om barnet deres ikke kommer på den påmeldte aktiviteten (enten vil slutte på aktiviteten, eller bare "skal dra tidlig på hytta" den dagen)

Læringsstøttende aktiviteter

I Mars 

Jobber vi med butikklek hvor man får brukt konkreter knyttet opp mot tall, slik at man lærer matematikk gjennom gøy butikklek.

Drawing of a city