Hovedseksjon

Om utdanningsvalg

VGS modell

I dette faget får elevene:

 • Yrkeserfaring og yrkesorientering
 • Lære om de 12 utdanningsprogrammene
 • Hospitere på videregående skole
 • Lære litt om hvilke yrkesmuligheter de ulike utdanningsprogrammene kan gi
 • Karriere- og interessetester som hjelper til med å forstå hva som kan passe for den enkelte
 • Fordype seg i et emne som gir smakebiter på innhold i enkelte utdanningsprogram
 • Veiledning i å velge riktig, i forhold til kompetanse og ambisjoner
 • Veiledning i å velge smart om man er usikker

Bildet over viser at man ikke trenger å gå studiespesialisering for å få studiekompetanse for å søke videre utdanning på høyskole og universitet. En yrkesfaglig start på VGS gir sånn sett flere muligheter.

Se også vår side om valg av videregående skole og hvordan man søker.

Organisering:

 • 8. trinn: Innkjøring. Drømmeskolen - innkjøring, skape et trygt og godt klassemiljø og læringsarena. Jobbskygging.
 • 9. trinn: Overblikk. Lære om utdanningsprogrammene. Kartlegge egne interesser og fremtidsplaner. Yrkesorientering og kurs på VGS.
 • 10. trinn: Fordypning: Kurs i utdanningsprogram. Kurs på VGS

Forsert løp

 • Gjennomføre VG1 matematikk (1T) eller VG1 engelsk i 10. klasse
 • Undervisning på Lambertseter VGS to økter i uken
 • Fortsette en raskere progresjon i faget på VG2 / VG3, eller mer tid til flere fordypningsfag eller til fritid
 • Kan avbryte underveis i 10. klasse og starte med faget som vanlig i VG1
 • Passer for elever som ligger på karakter 5 til 6 i faget, og som er motivert til å stå på litt ekstra.