Hovedseksjon

Driftsstyret

Styreleder:

Hanne Cecilie Sannes-Moe (Representant foresatte): hannesannesmoe@gmail.com

Nestleder:

 

Medlemmer:

 • Marianne Heir (Kommunal representant)
 • Thea Schjerven (Kommunal representant)
 • Joakim Lie (Kommunal representant)
 • Sigrun Aasland (Representant for de foresatte)
 • Silje Marie Bentzen (Representant for de ansatte)
 • Elin Rasch Sneve  (Representant for de ansatte)
 • Lina Marie Askevold (Representant for elevene)
 • Vilma Åbyholm-Ekeblad (Representant for elevene)

Tine L. Frøytvedt, fungerende rektor, sekretær men ikke medlem av styret.

Siri Merethe Landvik Bergh, referent, ikke medlem av styret.

Vara (kommunal representant):

 1. Aud Lilly Næss
 2. Mona Lunde Ramstad
 3. Knut Falchenberg

 

 

 

 

Driftsstyrets oppgaver:

Bystyret har vedtatt at hovedoppgavene er å ha ansvar for:

 • å vedta skolens budsjett og behandle dette innenfor tildelte rammer
 • å vedta strategisk plan og virksomhetsplan for skolen
 • at skolen driver skolebasert vurdering
 • å føre overordnet tilsyn med skolens virksomhet

Det er ikke driftsstyrets oppgave å behandle saker knyttet til enkeltpersoner.

Driftsstyrets hensikt:

Bystyret innførte driftsstyrer for å:

 • styrke det lokale selvstyret ved å overføre ansvar og myndighet til den enkelte skole
 • legge forholdene til rette for optimal bruk av skolens samlede ressurser
 • gi brukerne og de ansatte reell innflytelse på skolens samlede virksomhet
 • legge forholdene best mulig til rette for å nå målene i læreplaner og annet planverk