Hovedseksjon

Driftsstyret

Styreleder:

Hanne Cecilie Sannes-Moe (Representant foresatte 1–7): hannesannesmoe@gmail.com

Nestleder:

 

Medlemmer:

 • Mona Stridsklev (Kommunal representant)
 • Anita Nymark (Kommunal representant)
 • Joakim Lie (Kommunal representant)
 • Hege Marie Berget Gunnufsen (Representant for de foresatte 8–10)
 • Silje Marie Bentzen (Representant for de ansatte)
 • Elin Rasch Sneve  (Representant for de ansatte)
 • Ingerborg Mathilde Lyngseth (Representant for elevene)
 • Sveinung Hassellund Solberg (Representant for elevene)

Gjermund Jørgensen, rektor,sekretær men ikke medlem av styret.

Tine L. Frøytvedt, ass.rektor, referent, ikke medlem av styret.

Vara (kommunal representant):

 1. Aud Lilly Næss
 2. Olav Persson Ranes
 3. Thea Schjerven

Vara (skolerepresentant):

 • Martin Larsen
 • Ingvild Golberg

Driftsstyrets oppgaver:

Bystyret har vedtatt at hovedoppgavene er å ha ansvar for:

 • å vedta skolens budsjett og behandle dette innenfor tildelte rammer
 • å vedta strategisk plan og virksomhetsplan for skolen
 • at skolen driver skolebasert vurdering
 • å føre overordnet tilsyn med skolens virksomhet

Det er ikke driftsstyrets oppgave å behandle saker knyttet til enkeltpersoner.

Driftsstyrets hensikt:

Bystyret innførte driftsstyrer for å:

 • styrke det lokale selvstyret ved å overføre ansvar og myndighet til den enkelte skole
 • legge forholdene til rette for optimal bruk av skolens samlede ressurser
 • gi brukerne og de ansatte reell innflytelse på skolens samlede virksomhet
 • legge forholdene best mulig til rette for å nå målene i læreplaner og annet planverk