Driftsstyret

Styreleder:

Vegard Rooth (Kommunal representant-H): vegard.rooth@gmail.com

Nestleder:

Jon Fabritius (Representant foresatte 1-7): jon_fabritius@outlook.com

Medlemmer:

 • Knut Ivar Mork (Kommunal representant-KRF)
 • Vigdis Olsen (Kommunal representant- MDG)
 • Marte Aasheim Berg (Representant for de foresatte 8-10)
 • Ingvild Golberg (Representant for de ansatte)
 • Martin Larsen (Representant for de ansatte)
 • Enok Mørch Grova (Representant for elevene)
 • Matias Bråthen (Representant for elevene)

Gjermund Jørgensen, rektor,sekretær men ikke medlem av styret.

Tine L. Frøytvedt, ass.rektor, referent, ikke medlem av styret.

Vara (kommunal representant):

 1. Kari Sofie Thune - KRF
 2. Olav Persson Ranes - V
 3. Hans Anders Borgen - MDG

Vara (skolerepresentant):

 • Signe Skaret
 • Solbjørg Øvretveit

Driftsstyrets oppgaver:

Bystyret har vedtatt at hovedoppgavene er å ha ansvar for:

 • å vedta skolens budsjett og behandle dette innenfor tildelte rammer
 • å vedta strategisk plan og virksomhetsplan for skolen
 • at skolen driver skolebasert vurdering
 • å føre overordnet tilsyn med skolens virksomhet

Det er ikke driftsstyrets oppgave å behandle saker knyttet til enkeltpersoner.

Drawing of a city

Driftsstyrets hensikt:

Bystyret innførte driftsstyrer for å:

 • styrke det lokale selvstyret ved å overføre ansvar og myndighet til den enkelte skole
 • legge forholdene til rette for optimal bruk av skolens samlede ressurser
 • gi brukerne og de ansatte reell innflytelse på skolens samlede virksomhet
 • legge forholdene best mulig til rette for å nå målene i læreplaner og annet planverk
Drawing of a city