Hovedseksjon

Fraværsmelding til kontaktlærer

For å få til et godt skole-hjem samarbeid er det viktig at kontaktlærer mottar fraværsmeldinger. Benytt Skolemelding, SMS eller epost. Vi anbefaler Skolemelding.

Fraværsoversikten til ditt barn finner du ved å logge inn i portalen til Osloskolen, og gå til verktøyet IST. Udokumentert fravær kan tolkes som skulk, og vil få innvirkning på ordenskarakter.

Høyt fravær? Les mer om hva vi gjør for å forebygge høyt skolefravær på vår side om fokus på tilstedeværelse.

Hva betyr fraværskodene?

  • U - udokumentert fravær. Settes av faglærer når eleven er borte
  • L - dokumentert fravær. Settes av kontaktlærer når fraværsmelding er mottat fra foresatte
  • P - innvilget permisjon
  • A - Annen avtalt opplæring, som elevrådsarbeid eller samtale med ressursperson. Dette er ikke tellende