Fraværsmelding til kontaktlærer

fravær

For å få til et godt skole-hjem samarbeid er det viktig at kontaktlærer mottar fraværsmeldinger. Benytt SMS eller epost, se forsiden vår for informasjon om bruk av SMS-tjenesten, og Kontakt-oss for hvordan finne epostadresser til ansatte.

Fraværsoversikten til ditt barn finner du ved å logge inn i portalen til Osloskolen. Udokumentert fravær kan tolkes som skulk, og vil få innvirkning på ordenskarakter.

Høyt fravær? Les mer om hva vi gjør for å forebygge høyt skolefravær på vår side om fokus på tilstedeværelse.

Hva betyr fraværskodene?

  • U - udokumentert fravær. Settes av faglærer når eleven er borte
  • L - dokumentert fravær. Settes av kontaktlærer når fraværsmelding er mottat fra foresatte
  • P - innvilget permisjon
  • A - Annen avtalt opplæring, som elevrådsarbeid eller samtale med ressursperson. Dette er ikke tellende
  • Grønn ramme = hel dag
  • Rute = skoletime
Drawing of a city