Hovedseksjon

Permisjonsreglement

Uansett er det viktig at man søker om permisjon i god tid, minimum tre uker før ønsket permisjon, og før bindende avtaler som for eksempel feriereiser, billettkjøp eller lignende inngås.

Det kan ikke forventes at eleven senere kan få ekstraundervisning av grunner som måtte komme av fraværet:

Hovedansvaret for barns oppdragelse og undervisning tilligger foreldrene / de foresatte. Barn og ungdom har rett og plikt til å gå i grunnskolen dersom de ikke på annen måte får tilsvarende undervisning. Når en elev er innvilget skolefri, plikter således foreldrene / de foresatte å sørge for at barnet får nødvendig undervisning i permisjonstiden. 

Osloskolens retningslinjer og rutiner for å søke fri:

Søknad om permisjon inntil en dag sendes kontaktlærer på epost eller skolemelding. Ved søknad om permisjon over en dag må dere følge rutine og bruke søknadskjema som dere finner på siden Søke om permisjon i grunnskolen. Her kan dere også lese mer om Osloskolens retningslinjer. Mer utfyllende informasjon finnes i Rundskriv 11-2014 Oslostandard for behandling av søknader om permisjon fra grunnskoleopplæringen. Nordseter skole innvilger ikke fri på 10. trinn i 2. termin. 

Slik søker du fri

Søknad om permisjon inntil en dag sendes på epost eller skolemelding til kontaktlærer.

Ved søknad om permisjon over en dag, les informasjonen på denne siden og gå til:

Søk om permisjon i grunnskolen

Alle som søker må ha gjort seg kjent med gjeldende retningslinjer for permisjonssøknad, og påtar seg opplæringsansvar for eleven i permisjonsperioden.