Hovedseksjon

Hel- og deltidsdagsplass (søke plass)

Aktivitetsskolen grønn logo (stor)

Selv om du kun benytter Aktivitetskolen deler av en måned må du betale for hele måneden. Det er ingen søskenmoderasjon. Det er én måneds oppsigelsestid ved oppsigelse av plass.

Søknad om plassendring finner du på Oslo kommunes nettsider

Søknad om plass på AKS

 

Se relevant lenke på høyre side (Plassene i AKS 2021)

Denne lenken er en enkel forklaring på forskjellene på heltidsplass, deltidsplass og deltidsplass gratis kjernetid

Heltidsplass

Heldagsplass betyr at barnet kan være på aktivitetsskolen over 12 timer i uken. Elever med heldagsplass kan være på Aktivitetsskolen alle dager i skolens ferier.

Deltidsplass

Halvdagsplass betyr at barnet kan være på aktivitetsskolen inntil 12 timer i uken. Hvordan disse timene blir disponert, må sendes inn på mail til baseleder. Skjema for dette finner dere her finner dere HER. Om man ønsker en mer tilpasset plan for deltidsplassen, som endres fra uke til uke, kan dette meldes fra om til baseleder.

To hele dager kan benyttes i ferieuker om man har deltidsplass. Om det er ferieuker med 3 eller færre åpningsdager kan man benytte seg av én hel dag. 

Nye forskrifter i AKS

Deltidsplasser kan søkes om når som helst,  men blir gjeldene to ganger i året fra 01. august og fra 01. januar. Det vil si at man må selv melde plassendring i portalen før 30. juni for å gjelde fra 01. august, og før 01. desember for å gjelde fra 1. januar. 

Kjøp av ekstra tid for elever med deltidsplass

Foresatte med deltidsplass kan etter søknad kjøpe utvidet tid i aktivitetsskolen når skolen er stengt i forbindelse med ferier. Rektor avgjør søknaden om utvidet tid. Søknaden må sendes senest en måned i forkant, og det vil være en kapasitetsvurdering som ligger til grunn for om søknaden innvilges eller avslås. Når skolen har mange elever med halvdagsplass, reduseres bemanningen. Hvis mange av disse elevene søker om ekstra tid i ferier, kan det derfor være en utfordring å sikre tilstrekkelig bemanning.