Hel- og deltidsdagsplass (søke plass)

Aktivitetsskolen grønn logo (stor)

Selv om du kun benytter Aktivitetskolen deler av en måned må du betale for hele måneden. Det er ingen søskenmoderasjon. Det er én måneds oppsigelsestid ved oppsigelse av plass.

Søknad om plassendring finner du på Oslo kommunes nettsider

Søknad om plass på AKS

Heltidsplass

Heldagsplass betyr at barnet kan være på aktivitetsskolen over 12 timer i uken. Elever med heldagsplass kan være på Aktivitetsskolen alle dager i skolens ferier.

Deltidsplass

Halvdagsplass betyr at barnet kan være på aktivitetsskolen inntil 12 timer i uken. Hvordan disse timene blir disponert, må sendes inn på mail til baseleder. Skjema for dette finner dere her finner dere HER. Om man ønsker en mer tilpasset plan for deltidsplassen, som endres fra uke til uke, kan dette meldes fra om til baseleder.

To hele dager kan benyttes i ferieuker. Om det er ferieuker med 3 eller færre åpningsdager kan man benytte seg av én hel dag. 

Nye forskrifter i AKS

Deltidsplasser kan søkes om når som helst,  men blir gjeldene to ganger i året fra 01. august og fra 01. januar. Det vil si at man må selv melde plassendring i portalen før 01. juni for å gjelde fra 01. august, og før 01. desember for å gjelde fra 1. januar.