Hel- og halvdagsplass (søke plass)

AKS-logo

Selv om du kun benytter Aktivitetskolen deler av en måned må du betale for hele måneden. Det er ingen søskenmoderasjon. Det er én måneds oppsigelsestid ved oppsigelse av plass.

 

Søknad om plassendring:

https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/aktivitetsskolen/heltid-og-deltid/  

Søknad om plass på AKS:

https://osloskolen.ist-asp.com/NO00302-pub/login.htm 

 

Heldagsplass
Heldagsplass betyr at barnet kan være på aktivitetsskolen over 12 timer i uken. Elever med heldagsplass kan være på Aktivitetsskolen alle dager i skolens ferier.

Halvdagsplass
Halvdagsplass betyr at barnet kan være på aktivitetsskolen inntil 12 timer i uken. Hvordan disse timene blir disponert, må sendes inn på mail til baseleder. To hele dager kan benyttes i ferieuker. Om det er ferieuker med 3 eller færre åpningsdager kan man benytte seg av én hel dag. 

Driftstyrets vedtak på Nordseter skole
Driftsstyret har vedtatt at det kun er anledning til å redusere fra hel til halv plass to ganger i året.

Frist for å melde seg over til halvdagsplass må gjøres innen 01. Mai for å være gjeldene fra 01. August 2018.

Frist for å melde seg over til halvdagsplass må gjøres innen 01. Desember for å være gjeldene fra 01. Januar 2018  

Driftsstyret har vedtatt et tak på 25% halvdagsplasser fra 01.01.18. De som søker blir satt på venteliste, og 4. trinn prioriteres.