FAU

Se vedlegg for kontaktinfo til klassekontakter/ FAU-representanter.

 

FAU-styret Nordseter skole skoleåret 2018/2019

Styreleder: Jon Fabritius, barnetrinnet

Ansvarsområde: Driftstyret,natteravn, skoleball

Telefon: 41 50 54 04

Epost: jon_fabritius@outlook.com

 

Ønkonomiansvarlig: XXXXXXXX, ungdomstrinnet

Ansvarsområde: Natteravn

Epost:

 

Sekretær: Kristin Oterholt Knudsen, barnetrinnet

Ansvarsområde: Referat

Epost: kristinknudsen76@gmail.com

 

Styremedlem: Catherin Langbråthen, ungdomstrinnet

Ansvarsområde: natteravn, skoleball

Epost: cbraathen00@gmail.com

 

Styremedlem: XXXXXX, ungdomstrinnet

Ansvarsområde: Driftsstyret, natteravn, skoleball

Epost:

 

Styremedlem: XXXXXXX, barnetrinnet

Ansvarsområde: 17. mai, skolefane

Epost:

 

Styremedlem: XXXXXXXX, barnetrinnet

Ansvarsområde: Trafikkvakter

Epost: