FAU

Se vedlegg for kontaktinfo til klassekontakter/ FAU-representanter.

 

FAU-styret Nordseter skole skoleåret 2017/2018

Styreleder: Jon Fabritius, barnetrinnet

Ansvarsområde: Driftstyret,natteravn, skoleball

Telefon: 41 50 54 04

Epost: jon_fabritius@outlook.com

 

Ønkonomiansvarlig: Linn Styrmoe, ungdomstrinnet

Ansvarsområde: Natteravn

Epost: linn2911@osloskolen.no

 

Sekretær: Kristin Oterholt Knudsen, barnetrinnet

Ansvarsområde: Referat

Epost: kristinknudsen76@gmail.com

 

Styremedlem: Marte Aasheim Berg, ungdomstrinnet

Ansvarsområde: Driftsstyret, natteravn, skoleball

Epost: marte.aasheim@gmail.com

 

Styremedlem: Hanne Ninnia Teigen Gjerde, barnetrinnet

Ansvarsområde: 17. mai, skolefane

Epost: hanne.ninnia@gmail.com

 

Styremedlem: Tonje Einarsen, barnetrinnet

Ansvarsområde: Trafikkvakter

Epost: tonje.einarsen@gmail.com

 

Styremedlem: Catherin Langbråthen, ungdomstrinnet

Ansvarsområde: natteravn, skoleball

Epost: cbraathen00@gmail.com