Hovedseksjon

FAU

FAU skal representere alle foreldre ved skolen og bidra til at samarbeidet mellom hjem og skole er godt. FAU koordinerer foreldres innsats i aktiviteter som skaper et godt skolemiljø for barna våre, som trafikkvakter, 17. mai feiring, skoleball og natteravner. Du kan også kontakte FAU med spørsmål og innspill om skolen og skolemiljøet.

 

FAU-styret Nordseter skole skoleåret 2021/2022

Styreleder: Christopher Brekke, 1. og 3. trinn
Epost: brekke@semway.no
Telefon: 916 08 699

Ønkonomiansvarlig:  Erik Conradi, 9. trinn
Epost: erik@vasi.no

Sekretær:  Kathrine Frenning, 10. trinn
Epost: kathrine@frenning.com

Se vedlegg for kontaktinfo til klassekontakter/ FAU-representanter.

FUG

Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) oppnevnes av Kongen i statsråd for perioder på fire år og består av leder, nestleder, fem medlemmer og to varamedlemmer. Medlemmene kommer fra ulike deler av landet og har barn i skolen. Medlemmene skal ha arbeidet aktivt som foreldrerepresentanter på skole- eller kommunenivå.

FUG er opptatt av:

  • Hjem-skole-samarbeid
  • Å ivareta foreldrenes interesser i skolesammenheng
  • Å gi kunnskap om hvordan hjem-skole-samarbeid fungerer
  • Å gi kunnskap om hvordan foreldre kan støtte sine barn
  • Å sette dagsorden og støtte foreldre når det gjelder sentrale tema som inneklima, mobbing, foreldremøter, skolearbeid, med mer.

Les mer informasjon på FUGs hjemmeside.

Oslo kommunale foreldreutvalg (KFU)

 

  • KFU er foreldrenes arbeidsutvalg på kommunalt nivå.
  • Hensikten er å koordinere skolenes behov og ønsker i kommunen, og å drive opplæring og erfaringsutveksling.
  • Oslo KFU holder en rekke kurs, seminarer og møter som FAU-ledere, nestledere og foreldre har muligheten til å delta på.
  • Les mer om Oslo KFU