FAU

Se vedlegg for kontaktinfo til klassekontakter/ FAU-representanter.

 

FAU-styret Nordseter skole skoleåret 2018/2019

Styreleder: Jon Fabritius, barnetrinnet

Ansvarsområde: Driftstyret,natteravn, skoleball

Telefon: 41 50 54 04

Epost: jon_fabritius@outlook.com

 

Ønkonomiansvarlig:  Linn Styrmoe, ungdomstrinnet

Ansvarsområde: Natteravn

Epost: linnstyrmoe@gmail.com

 

Sekretær:  Mona Charlotte Nordheim, barnetrinnet

Ansvarsområde:

Epost: mona.nordheim@outlook.com

 

Styremedlem: Catherin Langbråthen, ungdomstrinnet

Ansvarsområde: skoleball for 10. trinn, medlem driftstyret

Epost: cbraathen00@gmail.com

 

Styremedlem: Kristin Oterholt Knudsen, barnetrinnet

Ansvarsområde: 17. mai arrangement

Epost: kristinknudsen76@gmail.com

 

Styremedlem: Erik Conradi, ungdomstrinnet

Ansvarsområde: Natteravn, vara driftstyret

Epost: erik@vasi.no

 

Styremedlem: Hege Daviknes, barnetrinnet

Ansvarsområde: Trafikkvakter, vara driftstyret

Epost: hegedav@hotmail.com

 

Styremedlem: Sabrina Rykke, barnetrinnet

Ansvarsområde:

Epost: sabrina.rykke@gmail.com