Hovedseksjon

Leksehjelp

På barnetrinnet tilbys leksehjelp på AKS etter skoletid.

Vi pleier å tilby leksehjelp for ungdomstrinnet på biblioteket vårt en ettermiddag i uka.

For elever på ungdomstrinnet vil det også bli leksehjelp på Lambertseter VGS fra november. Informasjon om dette kommer, eller følg med på hjemmesiden til Lambertseter VGS.

I tillegg tilbyr Oslo Røde Kors digital leksehjelp. Mandag til torsdag, 17.00–21.00 kan elever få leksehjelp i en en-til-en-situasjon, via video og chat på www.digitalleksehjelp.no.

Ent3r realfagstrening:

Gratis leksehjelp hver uke. Sosialt møtested der elevene kan øve på realfagene, få hjelp fra dyktige studenter, få økt selvtillit og bedre mestring. Påmelding åpner i midten av august. Gå inn på www.ent3r.no for mer informasjon og påmelding.