Hovedseksjon

Fokus på tilstedeværelse

Høyt fravær er en indikasjon på at enkelte elever har litt vansker med dette, og vi vil derfor ha et ekstra fokus på rutiner rundt høyt fravær.  Her kan du se vår fraværsplakat: