Hovedseksjon

Digitale tjenester for foresatte

Skolemelding:

Dette er det beste alternativet for deg som foresatt for å gi beskjeder til kontaktlærer og faglærere, samt å motta beskjeder fra skolen (ledelse, administrasjon og lærere). Se Kontakt oss for andre alternativer. Se egen informasjonsside om skolemelding for utdypende informasjon, her er kortversjon:

 • Last ned appen Skolemelding foresatte
 • Førstegangs innlogging via ID-porten (eksempel bank-id)
 • Aktiver PIN eller biometri for raskere tilgang.
 • Om du vil ha kopi av meldinger på epost, eller vil endre kontaktinformasjon, se neste avsnitt om Skoleplattform Oslo

Skoleplattform Oslo:

Kalles ofte bare portalen. Logg inn via hjemmesiden vår og ID-porten (Bank-ID eller lignende). Gir tilgang til:

 • Min profil: Velg om du vil motta skolemeldinger på epost i tillegg. Disse epostene er kopier av meldinger og kan aldri besvares.
 • Velg barn: Om du har flere barn i Osloskolen velger du hvem informasjon skal vises om.
 • Meldinger: Skolemeldingene kan du lese, sende og besvare (hvis mulig) her, men vi anbefaler at du bruker appen Skolemelding foresatte i stedet, se toppen av siden.
 • Barnets lærere: Finn kontaktinformasjon til dine barns lærere. Vi anbefaler at du bruker Skolemelding i stedet.
 • Vertøy - IST: Se hva som er registrert av fravær og merknader, halvårsvurderinger. Oppgi hvilken kontaktinfo som skal være synlig for resten av elevene og foresatte i klassen.
 • Verktøy - andre: Her er det stor forskjell på hva elever og foresatte har tilgang til. Elevene bruker mange læringsressurser med feide-innlogging som foresatte ikke vil ha tilgang til.

Showbie 1-7:

Vår primære kanal for å formidle beskjeder om hva som gjøres på skolen og hjemme. Her legger vi ut periodeplaner, og mye av vurdering skjer også i Showbie. Noen prøver ut klassenotatblokk og andre løsninger i tillegg. Du som foresatt får foreldretilgang til hvis lærer har huket av for denne muligheten.

For å komme i gang trenger du foreldrekoden til ditt barn. Denne får du av kontaktlærer eller en faglærer, og du vil samtidig få en veiledning for hvordan du oppretter konto og knytter den til barnet ditt.

Slik administrerer du din konto:

 • Endre epostadresse, navn eller passord: Logg inn, klikk på navnet ditt, følg instruksjoner.
 • Glemt passord: Dette valget får du ved innlogging.
 • Glemt e-postadresse:
  • Søk i innboksene dine etter velkomstmelding fra Showbie
  • Kontakt lærer
  • Ikke tilgang til epostadressen lenger? Opprett ny bruker.

OneNote og Teams 8-10:

Ungdomstrinnet bruker OneNote og Teams som verktøy for kommunikajson, innhold og organisering av fagstoff. Dette gjelder både innhold og oppgaver fra lærer til elever, og elevens eget innhold og besvarelser til lærer. Underveisvurdering legges også i OneNote.

Foresatte har ikke egen tilgang til OneNote og Teams, vi oppfordrer til at elevene viser innhold fra sin bruker hjemme. I OneNote er innhold organisert i klassenotatblokker:

 • En for hvert fag. Alt som har med faget å gjøre ligger her. I Innholdsbiblioteket har alle elevene leserettighet på det lærer legger ut. Under elevens navn ligger innhold som deles mellom den enkelte elev og lærer. Navnet på en fag-klassenotatblokk kan se slik ut: NOS-TFG-8A-MAT0008. Her må dere se på de tre bokstavene i fet skrift for å skjønne hvilket fag det er. I dette eksempelet er det matematikk.
 • En for hver klasse. Her finner dere alt som går på tvers av fag, som ukeplaner og delingsgrupper, informasjon utviklingssamtaler etc. Navnet her kan se slik ut: NOS - TKL - 8D
 • Ukeplaner sende også hjem på skolemelding på fredager. Denne gir dere et overblikk, detaljene ligger i OneNote.

Andre ressurser:

Elevene har tilgang til en rekke digitale læremidler, og verktøy i Office365, gjennom FEIDE-pålogging. I skrivende stund (september 2022) er det ikke mulig å gi foresatte samme tilgang, men et pilotprosjekt startet i 2021 for å se på løsninger.