Hovedseksjon

Bruk av privat IKT-utstyr for elever

Alle elever har tilgang til office365 på fem private enheter.

I verktøymenyen i portalen går dere til Office365, herfra kan dere installere office 365 (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Teams, Outlook) på pc, mac, brett eller telefon. På pc eller mac anbefales det i tillegg å installere OneDrive, slik at det kan settes opp synkronisering av OneDrive (kanskje mest aktuelt for 8-10)

På skolen bruker elevene utdelt enhet.

Elevene på 1-7 bruker utdelt iPad, og på 8-10 utdelt pc. Vi har fått noen henvendelser fra elever på 8-10 som ønsker å bruke privat mac på skolen i stedet for pc. Dette må vi dessverre si nei til av ulike årsaker som manglende funksjonalitet i enkelte programmer og ustabil løsning for tilkobling av privat utstyr. Vi er også avhengig av å ha godt  fungerende skolepcer som vi kan administrere styrt nett-tilgang på i ulike prøvesituasjoner. Pcer som ligger ubrukt over tid vil ikke få nødvendige oppdateringer og vil fungere dårlig og tregere i en bruk av og til situasjon.

Det er ingenting i veien for å bruke privat mac hjemme i stedet for pc til de fleste skoleoppgaver. Se avsnittet over for anbefalinger rundt installasjon av office365.

Noen elever har behov for lydstøtte.

Vi anbefaler alle elever som har behov for lydstøtte, som opplesing av tekst, å ha med seg egne hodetelefoner med kabel.