Norsk fordypning

Elever som sliter litt på skolen og har nok utfordringer med språkfagene norsk og engelsk, kan velge norsk fordypning i faget tilvalgsfag. Snakk med kontaktlærer eller rådgiver om du er usikker.

I norsk fordypning jobbes det med grunnleggende ferdigheter i norskfaget. Dersom du tenker å velge en studieforberedende linje på videregående anbefaler vi ikke å velge norsk fordypning. Les mer om det på siden Fremmedspråk.

Dersom du velger yrkesfag på videregående kan du velge å ta påbyggingsfag på Vg3 for å få studiekompetanse til å søke deg inn på høyskole/universitet. Du slipper 2. fremmedspråk på yrkesfag og på påbyggingsfag Vg3.